Ultrazvučna dijagnostika

Ginekološki ultrazvuk je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda – ultrazvučni pregled ženskih reproduktivnih organa, materice i jajnika. Ova dijagnostička metoda nam pruža mogućnost da pregledamo matericu i jajnike i vidimo da li postoji bilo kakav patološki nalaz na njima koji može da dovede do poremećaja u njihovom normalnom funkcionisanju (postojanje benignih i malignih tumora).

Takođe nam pruža uvid u razvoj i praćenje trudnoće, razvoj ploda, izgled posteljice, kao i pregled krvotoka, tj. cirkulacije kroz krvne sudove pupčanika kao i krvne sudove materice i jajnika.

Ginekološki ultrazvuk je potrebno izvršiti kod svih žena koje imaju tegobe, tj. iregularnosti u menstrualnom ciklusu (neuredna, obilna, produžena krvarenja). Takođe ovaj pregled je neophodno izvršiti jednom godišnje i kod zdrave populacije žena u okviru redovnih ginekoloških pregleda, tj. kod žena koje nemaju nikakve tegobe.