Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučni pregled u trudnoći to je jednostavan, brz, bezbolan i siguran način za utvrdjivanje i praćenje trudnoće. Ultrazvuk u trudnoći se radi najmanje četiri puta u toku trudnoće ili češće ukoliko postoje indikacije za tim.

U prvom trimestru: od 4. do 8. nedelje gestacije da bi se utvrdila intrauterina trudnoća i isključila vanmaterična trudnoća, odredila gestacijska starost i vitalnost ploda na osnovu otkucaja srca fetusa (prvi pregled).

Od 11. do 13. nedelje gestacije prvi specijalistički, detaljan UZ pregled koji se radi u cilju genetskog skrininga (Duble-test i NT), doppler protoka i utvrđivanje morfologije fetusa (drugi pregled).

U drugom trimestru: periodu od punih 16. do 18. gestacijske nedelje (kada se radi kasni biohemiski skrining, tkz. Tripl-test), ultrazvučnim pregledom se prati rast i razvoj ploda, dopper merenja, potvrđuje se urednost morfologije fetusa po organima i prisustvo eventualnih patoloških promena u trudnoći.

Drugi specijalistički ultrazvuk, tkz. ekspertni ultrazvučni pregled radi se između 23. i 25. nedelje gestacijske gde se, pored biometrije ploda, a u cilju konačne analize svih organskih sistema, potvrdjuje uredna morfologija i isključivanja fetalnih anomalija kao i dopper merenja (treći pregled).

U trećem trimestru: u 28, 32. i 36. gestacijskoj nedelji ultrazvučno se kontroliše biofozički profil ploda, tj. rast fetusa, količina plodove vode, pokreti ekstremiteta ploda, disajni pokreti ploda, zatim položaj bebe, prati se i stanje bebe doppler merenjem (protoci kroz arterije uterine, pupčanik i arteriju cerebri mediju) kao i prisustvo nekih patoloških promena (četvrti pregled).

Od 36. do 40. nedelje ultrazvuk (uz CTG zapis ploda) se radi na svake dve nedelje radi kontrole dobrog stanja bebe za nastupajući porodjaj.