Praćenje trudnoće

Kompletno praćenje trudnoće podrazumeva ginekološki pregled, redovne ultrazvučne kontrole kao i kontrole po potrebi, laboratorijske analize (kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina, merenje telesne težine, krvnog pritiska). Redovni pregledi kod ginekologa koji obuhvataju navedene preglede su veoma značajni kako bi se osiguralo zdravo potomstvo.

U toku trudnoće važno je redovno posećivati ginekologa. Osim ginekološkog i ultrazvučnog pregleda, na našem tržištu moguće je izabrati neki od brojnih prenatalnih testova uz pomoć kojih se putem krvi mogu na vreme otkriti eventualne anomalije ploda, i to sa gotovo stoprocentnom sigurnošću. Ovi prenatalni, takozvani NIPT testovi, postali su revolucionarni u prenatalnoj medicini jer već u 10. nedelji analiziraju bebine hromozome, na osnovu samo jedne epruvete majčine krvi, na najčešće hromozomske poremećaje poput Daunovog, Edvardsovog i Patau sindroma. Snižavanje cene skrininga hromozomopatija analizom slobodne ćelijske DNK je od skoro postao ne samo trend, već i potreba, jer čini ovaj  savremeni, superiorni test dostupnijim za sve. Ovaj prenatalni skrining u kombinaciji sa ultrazvukom u periodu od 11. do 14. nedelje, najtačniji je neinvazivni test trenutno dostupan, mnogo tačniji od kombinacije ultrazvuka i dabl testa.

Za više informacija o prenatalnim testovima možete posetiti www.verified.rs ili me kontaktirati putem mog sajta ili mail adrese radomiranicic@yahoo.com

Cena prenatalnog testa konačno snižena za trudnice u Srbiji