Porođaj

Prirodan porođaj se uvek preporučuje kao opcija, a sam način rađaja se odvija u četiri faze. Koliko će porođaj trajati zavisi od većeg broja činilaca, među kojima svakako treba istaći veličinu bebe, njen položaj u materici i da li je to ženi prvi porođaj ili ne.

Prva faza porođaja – faza dilatacije

Kada nastupi čas u kome je Vaša beba spremna da započne vanmaterični život, nivoi hormona u Vašem telu će početi da se menjaju, a kao rezultat delovanja tih hormona Vaš cerviks tj. grlić materice će postati mekši i kraći. Hormoni će biti i uzročnici kontakcija koje ćete početi da osećate.

U ovom periodu te kontrakcije su povremene i neregularne, nisu bolne. U toku ovih kontakcija mišići materice se grče i opuštaju, postaju kraći i na taj način uzrokuju širenje cerviksa.

Kontakcije ćete osećati kao talase. Počinju blago, zatim se pojačavaju, a nakon toga smanjuju. Potrebno je da prođe izvesno vreme kako bi se kontakcije učestale i kako bi se pojačale.

Na samom početku porođaja kontakcije možete imati na svakih 15 do 30 minuta, a nakon nekog vremena postaće mnogo češće i jače, te ćete ih osećati na svaka dva do tri minuta. Dužina trajanja samih kontrakcija varira od žene do žene ali obično traju od 10 do 40 sekundi. Kada imate kontrakciju, osećaćete tenziju duž celog stomaka, bol u leđima koji se spušta ka nogama i bol u karlici.

U tom periodu vodenjak puca, i to sve predstavlja normalan tok porođaja. Prva faza porođaja traje sve do potpune dilatacije tj. širenja cerviksa što predstavlja približno 10 cm, i čime će se dozvoliti Vašoj bebi da se spusti u porođajni kanal. Zapamtite da je trajanje ove faze individualno, kod prvog porođaja obično traje do osam sati, dok kod žena koje su već rađale ova faza traje oko šest sati.

Tokom ove faze porođaja, smešteni ste u porođajnu salu, srčani otkucaji bebe se kontrolišu kardiotokografom (CTG aparatom koji ste već upoznali u poslednjim nedeljama trudnoće), a lekar Vas pregleda na svaka dva sata ili češće.

Na ovim pregledima lekar procenjuje da li otvaranje grlića ide normalnom brzinom, da li su kontrakcije materice zadovoljavajućeg intenziteta, da li se beba u malu karlicu spušta pravilnim ritmom i da li je potrebno da se porođaj stimuliše. Ukoliko proceni da je potrebno, u ovom trenutku lekar može pokrenuti porođaj davanjem određenih lekova, koji će ubrzati ovu fazu porođaja i koji će olakšati otvaranje materice. Kada je materica kompletno otvorena (10 cm) i kada je spoljno materično ušće potpuno nestalo, a bebina glavica se spustila do izlaza vagine, počinje sledeća faza.

Druga faza porođaja – faza istiskivanja bebe

U drugoj fazi, se dešava sam proces rađanja bebe. Za razliku od prve faze, ova faza porođaja traje mnogo kraće. Kako se bebina glava spušta u porođajni kanal, osetićete jaču potrebu da gurate i to će pomoći vašoj bebi da se rodi. To je jedninstveni osećaj kojim diriguje vaše sopstveno telo. Tokom ove faze je jako važna dobra saradnja sa babicom. U periodu između dve kotrakcije koji je u ovom delu porođaja nešto duži, treba da se odmorite i da sakupite snagu za naredni napon. U ovoj fazi možete zauzeti veći broj položaja, u čemu će Vam svakako pomoći tim koji vodi porođaj. Kako istikujete bebu, ona se spušta niz vašu karlicu sve dok se glava ne nađe na samom ulazu u vašu vaginu. Obično glavica bebe izađe prva, a neposredno pred sam izlazak bebe, možda će biti potrebno da se, kako bi se olakšao bebin izlazak, uradi epiziotomija. Izlaskom bebe, ova faza porođaja se završava.

Treća faza porođaja – posteljica

U trećoj fazi, placenta i membrane koje su vašoj bebi bile neposredno okruženje u materici, izlaze. Ovaj proces može teći sasvim prirodno ili se mogu dati lekovi koji ubrzavaju proces. U najvećem broju slučajeva posteljica izlazi spontano, nakon što se odljubi od zida materice. Ukoliko posteljica ne izađe spontano lekar pristupa manuelnom vađenju posteljice u opštoj anesteziji. U ovoj fazi porođaja akušer i babica pomažu da se sve završi na bezbedan i brz način.

Četvrta faza – faza hemostaze

U poslednjoj fazi, lekar prati krvarenje posle porođaja, koje ponekad može biti pojačano. Faza hemostaze traje oko dva sata, i u ovom periodu žena se odmara uz neprekidan nadzor lekara. Kada lekar proceni da je krvarenje u granicama normale, bićete prebačeni u apartman gde Vas čeka Vaša beba, a kada se odmorite, započeće i prvi podoj.

Bol u toku prirodnog porođaja

Svaka žena ima sopstvenu toleranciju bola. Postoji veći broj metoda, koje možete koristiti da biste kontrolisali bol tokom porođaja, kao što su tehnike disanja i opuštanja, ili masaže, promena položaja i sl. Jedan od najpoznatjih metoda kontrolisanja bola tokom porođaja je regionalna anestezija. Davanjem anestezije u potpunosti se blokira bilo kakav osećaj. Ipak zbog korišćenja regionalne anestezije, može se desiti da druga faza porođaja ide sporije, jer žena slabije oseća kontakcije.

Carski rez

Carski rez je operacija kojom se pravi rez na stomaku buduće majke, kroz koji na svet dolazi beba, a obavlja se na osnovu različitih indikacija. Prvi korak u slučaju da je carski rez indikovan je uvođenje u anesteziju. Carski rez može obaviti u opštoj ili u regionalnoj anesteziji. Regionalna anestezija će Vam omogućiti da ostanete budni tokom celog porođaja bez osećaja bola. Odluku o izboru anestezije donosite Vi uz konsultaciju sa Vašim lekarom. Ako je carski rez rađen u regionalnoj anesteziji, nikakve bolove nečete osećati narednih 12 sati, jer ce Vam anesteziolog lekove protiv bolova dati već pri kraju zahvata. Ukoliko je porođaj rađen u opštoj anesteziji, po prestanku anestezije počećete da uzimate lekove protiv bolova u sledećih nekoliko dana. Rez, kojim će se Vašem potomku omogućiti rođenje, može biti horizontalan ili vertikalan. Većina žena insistira na niskom horizontalnom „bikini” rezu. Dužina reza je oko 15-ak santimetara, ali je njegova postavka nisko iznad pubične kosti, i ispod linije gaćica ili kupaćeg kostima.

Trudnoća nakon carskog reza

Trudnoća nakon carskog reza ima svoje specifičnosti. Ranije je vladalo mišljenje da pauza posle prve trudnoće treba da bude tri godine, dok je danas stav da je dovoljno da prođe 18 meseci. Takođe, pravilo koje je nekada važilo, da se posle jednog carskog reza, svaki naredni porođaj planira na taj način više nije aktuelno.

Komplikacije

Kao i svaku hiruršku intervenciju, koja povlači uvođenje u anesteziju, i carski rez mogu pratiti određene komplikacije. Važno je napomenuti da se blagovremenim reagovanjem medicinskog osobolja sve one mogu svesti na minimum. Ono što je najvažnije jeste sigurnost i majke i deteta.