Ginekološke intervencije

Ginekološke intervencije su manji hirurški poduhvati kojim se fizički uklanjaju određeni poremećaji. Neke ginekološke intervencije se koriste i pri dijagnostikovanju, ali i u službi estetike. Nakon izvršene intervencije pacijenti posle kraćeg odmora u toku istog dana napuštaju ordinaciju. Tu spadaju: prekid trudnoće (aspiraciona kiretaža), medikamentozni prekid trudnoće, eksplorativne kiretaže, biopsije, uklanjanje kondiloma, konizacije, serklaž…

Prekid trudnoće je intervencija koja se obavlja na zahtev pacijenta ukoliko trudnoća nije starija od deset nedelja. Predstavlja uklanjanje ovulatornog tkiva iz materice. U određenim slučajevima ova intervencija može biti medicinski indikovana. Intervencija se obavlja u opštoj anesteziji, a potrebne su pripremne analize, kao i ultrazvučni pregled kojim se utvrđuje starost trudnoće.

Eksplorativna kiretaža je intervencija koja se radi kada se jave produžena krvarenja, krvarenja u postmenopauzi i sl., ali i u svim nedovoljno jasnim situacijama kada je potreban materijal sa endocerviksa ili endometrijuma u cilju postavljanja definitivne dijagnoze.

Biopsija grlića materice predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice, a koja su prethodno otkrivena kolposkopskim pregledom.

Konizacija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala predstavlja intervenciju kojom se uklanja konus grlića materice kod premalignih lezija i karcinoma in situ epitela grlića materice. To je terapijska i dijagnostička procedura. Operacija traje oko sat vremena, za pripremu je potreban jedan dan, a postoperativni tok zahteva lečenje u bolničkim uslovima tokom jednog dana posle same intervencije

Uklanjanje kondiloma – Uklanjanje kondiloma se radi dosta uspešno, ali ne postoji lek koji će zauvek odstraniti HPV virus iz organizma.