Dijagnostika i lečenje infertiliteta

Infertilitet ili neplodnost se definiše kao nemogućnost ostvarivanja trudnoće u toku godinu dana normalnih seksualnih odnosa (bez korišćenja kontraceptivnih sredstava). Neplodnost je intimni problem bračnog para. To je težak i ozbiljan medicinski i socijalni problem, jer u oko 50% slučajeva postoje nelečiva oštećenja reproduktivnih organa. Oko 15% bračnih parova u plodnom dobu je sterilno. Muški faktor neplodnosti je uzrok u 45%, ženski u 45%, a u 10% slučajeva, oboje su odgovorni.

Uzroci neplodnosti ili smanjene plodnosti su brojni i mogu biti muški, ženski, kombinovani i neobjašnjeni faktrori infertiliteta. Uzroci ženskog steriliteta: Ekstragenitalni uzroci – endokrinološki metabolički psihogeni imunološki itd.

Lečenje može biti konzervativno (persuflacija, uterotubarne instilacije medikamenata, medikamentozni tretman – antibiotici, hormoni, klimatski tretman, baneološki tretman); hirurško (korektivni zahvati kod anomalija, odstarnjivanje tumora, priraslica) i kombinovana (kombinacija medikamentoznog, klimatskog i drugih lečnja koji se nadovezuuju na hiruršku korekciju). Ako su druge metode bez uspeha, primenjuje se “in vitro” fertilizacija.