Biografija

Ass. dr sci.med. RADOMIR ANIČIĆ

Osnovni podaci:

Ime i prezime: Radomir Aničić
Datum i mesto rođenja: 29.oktobar 1974. godine u Beogradu
Telefon: +381 63 211 807
E-mail: radomiranicic@yahoo.com
Radno iskustvo: Zaposlen u GAK Narodni Front od 2000. godine

Obrazovanje:

 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. godine
 • Specijalista ginekologije i akušerstva od 2004. godine
 • Odbranio magistarsku tezu u Beogradu 2007. godine
 • Odbranio doktorsku disertaciju u Beogradu 2013. godine
 • Asistent na katedri za Ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2016.
  godine

Usavršavanja:

 • Evropska škola za onkologiju u Beogradu 2004. godine
 • Nacionalna škola za patologiju cerviksa i kolposkoiju u Beogradu 2005. godine
 • Američko društvo za ginekološku laparoskopiju –advance course u Nišu 2008. godine
 • Škola za savremenu histeroskopiju u Mariboru 2009. godine
 • Laparoskopska dijagnostika i terapija u ginekologiji Sremska Mitrovica 2010. godine
 • 9th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine Paris 2011. godine
 • 7th.Diczfalusy Award Lecture Symposium on reproductive health Beograd 2013. godine
 • Novi trendovi u dijagnostici i terapiji carcinoma grlića materice Beograd 2013. godine
 • Škola za minimalno invazivnu hirurgiju Maidston Velika Britanija 2014. godine
 • Klinička stipendija AKH Ginekološko akušerska klinika- Klinički centar Beč, Austrija 2015. godine

Poznavanje stranih jezika:

 • Engleski jezik
 • Francuski jezik